بشنو

فقط او باقی است

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

هر چه بر [زمين] است فانی ‏شونده است

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند