بشنو

دیو را چون حور بیند او به خواب

فارسی روان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.