بشنو

نیستان

جایی که نی وجود مولانا و همه ما آنجا بوده است و ما از نیستان بریده شده‌ایم و به این دنیا آمده‌ایم.