بشنو

سور و عُرس

سور به معنی شام و عُرس به معنی طعامی که در میهمانی می‌دهند. میهمانی که بعد از آوردن عروس به خانه‏ داماد بر پا کنند