بشنو

آخر زمان

به اعتقاد قدما آخرالزمان، هزارهْ هفتم از عمر نوع بشر است که در آن، پیامبر اسلام (ص) ظهور کرده‌اند.