بشنو

شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست

طبیبان شاید همه روش ها و تکنیک ها و راه های این دنیایی هستند که ادعای کمک کردن به ما را دارند ولی هیچ کدام واقعا هیچ کاری از پیش نمی برند چرا که راه درمان ایشان راهی خدایی نیست و به منبع وحی و الهام خدایی متصل نیستند.

همه روش ها و مکاتبی که ادعای درمان بشر را دارند شاید با این استدلال ناتوان باشند اگر اتصال با منبع وحی و عقل کل و هوش کل نداشته باشند. طبیبان این دنیایی می آیند با هزار ادعا که هر یک از ما خود مسیح عالمی است و هر الم را بر کف ما مرهمی است ولی در واقع هیچ کاری نمی توانند بکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *