بشنو

سوالاتی برای تفکر

یعنی چه ای کسی که کمترین بخششت مُلک جهان است ؟

آیا اشاره به این دارد که انسان خلیفه خدا خواهد شد روی زمین ؟

آیا چون خودش شاه است و مُلک دارد شکر می کند که مُلک جهان را دارد ؟

آیا اینکه شاه به خاطر بیمار شدن کنیزک نزد طبیبان رفته بود اشتباه بود و اکنون دارد به گناه خودش اعتراف می‌کند؟

بار دیگر ما غلط کردیم راه …

آیا اینکه شاه رفت پیش طبیبان اشتباه بوده است؟ مگر نه اینکه انسان وقتی بیمار می‌شود پیش طبیب می‌رود؟

آیا هر نوع خواستن از دیگران غلط است و شرک است ؟

خداوند کجا گفته است گرچه می دانم سِرت ، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *