بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

ای بسا اصحاب کهف اندر جهان! پهلوی تو، پیش تو هست این زمان!
یار با او، غار با او در سرور مُهر بر چشم است و بر گوشت! چه سود!