بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftطوطی بقالchevron_leftحکایت بقال و روغن ریختن طوطی در دُکان

سحر را با معجزه کرده قیاس هر دو را بر مکر پندارد اساس
ساحران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا
زین عصا تا آن عصا فرقی‌ست ژرف زین عمل تا آن عمل راهی شگرف
لعنةُ الله این عمل را در  قفا رحمةُ الله آن عمل را در  وفا